Přeskočit navigaci

Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů

Charakteristika

Výrobce a opravář smyčcových hudebních nástrojů vyrábí součásti a dílce smyčcových hudebních nástrojů, provádí jejich celkovou montáž, montáž a seřízení mechanismů, povrchové úpravy, uměleckořemeslné práce při jejich stavbě a ladění, rekonstruuje a opravuje smyčcové hudební nástroje soudobé i historické.

Činnosti

  • Dělení, obrábění, tváření, spojování materiálů.
  • Manipulace, výběr a stanovení způsobu zpracování materiálu pro jednotlivé druhy smyčcových hudebních nástrojů.
  • Montáž a seřízení částí nástrojů, celková montáž.
  • Opravy hudebních nástrojů a základní restaurování starých historických nástrojů.
  • Provádění všech druhů povrchových úprav materiálů a jednotlivých druhů smyčcových hudebních nástrojů, jejich součástí.
  • Přesné seřízení chodu mechanismů, ladění nástrojů.
  • Uměleckořemeslné práce při stavbě jednotlivých druhů smyčcových hudebních nástrojů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.