Přeskočit navigaci

Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů

Charakteristika

Výrobce součástek strunných hudebních nástrojů vyrábí součástky (kolíčky, kobylky, struníky) pro výrobu a opravy strunných hudebních nástrojů.

Činnosti

  • Dělení, obrábění, tváření, spojování materiálů.
  • Manipulace, výběr a stanovení způsobu zpracování materiálu pro jednotlivé druhy součástek a jejich příslušenství.
  • Montáž a přesné seřízení chodu mechanismů.
  • Provádění všech druhů povrchových úprav materiálů a jednotlivých druhů součástek a jejich příslušenství.
  • Uměleckořemeslné zpracování jednotlivých druhů součástek a jejich příslušenství.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy sluchu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.