Přeskočit navigaci

Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů

Charakteristika

Výrobce a opravář trsacích a drnkacích hudebních nástrojů vyrábí součásti a dílce trsacích a drnkacích hudebních nástrojů, provádí jejich celkovou montáž, montáž a seřízení mechanismů, povrchové úpravy, uměleckořemeslné práce při jejich stavbě a ladění, restauruje a opravuje trsací a drnkací hudební nástroje soudobé i historické.

Činnosti

  • Dělení, obrábění, tváření, spojování materiálů.
  • Manipulace, výběr a stanovení způsobu zpracování materiálů pro jednotlivé druhy trsacích a drnkacích hudebních nástrojů.
  • Montáž a seřízení části nástrojů, ladění nástrojů.
  • Opravy trsacích a drnkacích hudebních nástrojů.
  • Provádění všech druhů povrchových úprav materiálů a jednotlivých druhů trsacích a drnkacích hudebních nástrojů.
  • Přesné seřízení chodu mechanismů.
  • Restaurování starých historických trsacích a drnkacích hudebních nástrojů.
  • Uměleckořemeslné práce při výrobě jednotlivých druhů trsacích a drnkacích hudebních nástrojů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy sluchu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.