Přeskočit navigaci

Výrobce a opravář strunných hudebních nástrojů

Charakteristika

Výrobce a opravář strunných hudebních nástrojů vyrábí součásti a dílce strunných hudebních nástrojů, provádí jejich celkovou montáž, montáž a seřízení mechanismů, povrchové úpravy, uměleckořemeslné práce při jejich stavbě a ladění, rekonstruuje a opravuje strunné hudební nástroje soudobé i historické.

Činnosti

  • Dělení, obrábění, tváření, spojování materiálů.
  • Manipulace, výběr a stanovení způsobu zpracování materiálu pro jednotlivé druhy strunných hudebních nástrojů.
  • Montáž a seřízení částí nástrojů, celková montáž.
  • Provádění všech druhů povrchových úprav materiálů a jednotlivých druhů strunných hudebních nástrojů, jejich součástí.
  • Přesné seřízení chodu mechanismů, ladění nástrojů.
  • Uměleckořemeslné práce při stavbě jednotlivých druhů strunných hudebních nástrojů.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.