Přeskočit navigaci

Montér vnějších potrubních rozvodů z plastů

Charakteristika

Montér vnějších potrubních rozvodů z plastů provádí práce nutné pro montáž, opravy a údržbu vnějších potrubních rozvodů z plastů a činnosti s tím přímo související.

Činnosti

 • Čtení údajů z projektové dokumentace
 • Dodržování zásad BOZP a PO
 • Evidování technických dat o pokládce potrubí a komponentů
 • Kontrola a příprava materiálů pro výstavbu
 • Kontrola stavební připravenosti (zemních prací, stavebních prací)
 • Krácení trubního materiálu
 • Měření koncentrace ovzduší při provádění prací
 • Montáž přírubových spojů, uzávěrů a armatur
 • Nakládání s odpady
 • Odebírání vzorků při odplyňování a odvzdušňování potrubí
 • Odstavování funkčního potrubí z provozu
 • Příprava a realizace spouštění smontovaných úseků do rýhy
 • Příprava pracovního procesu dle technologického postupu
 • Příprava pro spojování potrubí a jeho montáž
 • Příprava pro tlakové a funkční zkoušky
 • Uzavírání potrubí pod plynem
 • Vpouštění média do potrubí
 • Výběr, kontrola a údržba vhodných pracovních nástrojů s ohledem na pracovní prostředí

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7126 - Instalatéři, potrubáři, stavební zámečníci a stavební klempíři 23 578 21 518

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.