Přeskočit navigaci

Strojník pro montáž vnějších potrubních rozvodů

Charakteristika

Strojník pro montáž vnějších potrubních rozvodů řídí, obsluhuje a udržuje pracovní stroje a zařízení a provádí strojnické práce nutné pro montáž, opravy a údržbu vnějších potrubních rozvodů a činnosti s tím přímo související.

Činnosti

  • Dodržování zásad BOZP a PO
  • Evidování technických dat o průběhu a výsledku práce
  • Nakládání s odpady
  • Odstraňování závad a kontrola chodu a výkonu stavebních strojů
  • Příprava pracoviště a pracovních strojů
  • Řízení, obsluha a údržba pracovních strojů a zařízení
  • Stanovení postupu a způsobu práce, dle technologických postupů

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8342 - Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení 25 828 22 428

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.