Přeskočit navigaci

Izolatér pro montáž vnějších potrubních rozvodů

Charakteristika

Izolatér vnějších potrubních rozvodů z oceli provádí izolatérské práce nutné pro montáž, opravy a údržbu vnějších potrubních rozvodů a činnosti s tím přímo související.

Činnosti

 • Čtení údajů z technologických postupů
 • Dodržování zásad BOZP a PO
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledku práce
 • Kontrola a drobná údržba pracovních nástrojů
 • Kontrola dodaných materiálů
 • Měření kvality provedené izolace předepsanými přístroji
 • Nakládání s odpady
 • Provedení izolace potrubí dle předepsané technologie
 • Provedení základního pojivového nátěru
 • Příprava pracovního procesu dle technologického postupu
 • Vizuální kontrola provedené izolace
 • Výběr a použití vhodných ochranných osobních pomůcek
 • Výběr vhodných pracovních nástrojů s ohledem na pracovní prostředí

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.