Přeskočit navigaci

Svářeč vnějších potrubních rozvodů z oceli

Charakteristika

Svářeč vnějších potrubních rozvodů z oceli provádí svářečské práce nutné pro montáž, opravy a údržbu vnějších potrubních rozvodů z oceli a činnosti s tím přímo související.

Činnosti

 • Čtení údajů z projektové dokumentace
 • Dodržování zásad BOZP a PO
 • Evidování technických dat o sváření potrubí a komponentů
 • Kontrola a drobná údržba pracovních nástrojů
 • Kontrola dodaných materiálů
 • Krácení trubního materiálu, příprava segmentů
 • Nakládání s odpady
 • Příprava pracovního procesu dle technologického postupu, WPQR, WPS
 • Příprava spáry pro sváření
 • Vlastní provedení svarového spoje
 • Výběr vhodných pracovních nástrojů s ohledem na pracovní prostředí

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7212 - Svářeči, řezači plamenem a páječi 26 092 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.