Přeskočit navigaci

Montér vnějších potrubních rozvodů z oceli

Charakteristika

Montér vnějších potrubních rozvodů z oceli provádí práce nutné pro montáž, opravy a údržbu vnějších potrubních rozvodů z oceli a činnosti s tím přímo související.

Činnosti

 • Čtení údajů z projektové dokumentace
 • Dodržování zásad BOZP a PO
 • Evidování technických dat o pokládce potrubí a komponentů
 • Kontrola a příprava materiálů pro výstavbu
 • Kontrola stavební připravenosti (zemních prací, stavebních prací)
 • Krácení trubního materiálu, příprava segmentů
 • Měření koncentrace ovzduší při provádění prací
 • Montáž závitových spojů, přírubových spojů, uzávěrů a armatur
 • Nakládání s odpady
 • Odebírání vzorků při odplyňování a odvzdušňování potrubí
 • Odstavování funkčního potrubí z provozu
 • Přenos identifikačních znaků atestovaných materiálů
 • Příprava a realizace spouštění smontovaných úseků do rýhy
 • Příprava pracovního procesu dle technologického postupu
 • Příprava pro tlakové a funkční zkoušky
 • Příprava spáry pro sváření
 • Uzavírání potrubí pod plynem
 • Vpouštění plynu do potrubí
 • Výběr vhodných pracovních nástrojů s ohledem na pracovní prostředí

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.