Přeskočit navigaci

Topič parních kotlů

Charakteristika

Topič parních kotlů provádí obsluhu parních kotlů na tuhá, kapalná a plynná paliva provozovaných v průmyslu, menších teplárnách popřípadě ve službách.

Činnosti

  • Kontrola nastavených hodnot na regulačních přístrojích.
  • Kontrola vodoznaků, tlakoměrů, teploměrů, uzávěrů a pojistných ventilů.
  • Obsluha topeniště kotle a kontroluje řádný odvod spalin.
  • Odkalování kotle.
  • Odstavení kotel z provozu.
  • Odstavení kotle z provozu při zjištění nepřípustných provozních okolností.
  • Provádění běžné údržby, čištění a mazání topných médií.
  • Předepsané kontroly před uzavřením tlakového celku kotle, před zatopením kotle, při zatápění, při připojování kotle na odběrné potrubí a při pravidelném provozu kotle.
  • Úklid provozních prostorů a vedení provozních záznamů.
  • Zajišťování splnění normových hodnot pro bezpečnostní výstroj kotle při provozu za mimořádných podmínek.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8182 - Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení 24 291 20 581
81822 - Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí a lokomotiv) 23 319 20 171

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání