Přeskočit navigaci

Revizní technik nízkotlakých kotelen

Charakteristika

Revizní technik nízkotlakých kotelen provádí školení, preventivní kontroly, spolupracuje při šetření nastalých pracovních úrazů a zajišťuje další činnosti v oblasti bezpečnosti provozu NTL kotelen.

Činnosti

  • Lektorská činnost v oboru bezpečnost provozu NTL kotelen
  • Poradenství v oboru bezpečnost provozu nízkotlakých kotelen a tlakových zařízení
  • Provádění preventivních kontrol pracovišť NTL kotelen z hlediska dodržování právních a ostatních předpisů nebo technických norem a navrhování způsobů a opatření k jejich odstraňování.
  • Účast na jednání s kontrolními a inspekčními orgány.
  • Účast na procesu šetření nastalých pracovních úrazů, nehod a mimořádných událostí včetně vyhodnocování jejich příčin a návrhy opatření k zabránění jejich opakování.
  • Zpracování dokumentace pro provoz NTL kotelen stanovené právními a ostatními
  • Zpracování zpráv o výsledcích prohlídek NTL kotelen po rekonstrukci nebo změně druhu paliva
  • Zpracování zpráv o výsledcích provedených pravidelných prohlídek NTL kotelen

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3113 - Elektrotechnici a technici energetici 33 198 26 919

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.