Přeskočit navigaci

Operátor parních energetických zařízení

Charakteristika

Operátor parních energetických zařízení provádí obsluhu výměníkových nebo redukčních stanic a všech druhů parních kotlů na tuhá, kapalná nebo pevná paliva se jmenovitým tepelným výkonem nad 35 MW

Činnosti

 • Kontrola údajů měřicích přístrojů
 • Kontrola údajů regulačních přístrojů
 • Obsluha a řízení kondenzací
 • Obsluha a řízení odsiřovacích zařízení
 • Obsluha a řízení provozu parních kotlů se jmenovitým tepelným výkonem nad 35 MW
 • Obsluha a řízení redukčních a výměníkových stanic
 • Obsluha a řízení vysokotlakových napájecích stanic
 • Vedení dokumentace o údržbě a opravách technologického zařízení
 • Vedení technické a provozní dokumentace o provozu zařízení

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8182 - Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení 24 291 20 581

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.