Přeskočit navigaci

Topič kotlů

Charakteristika

Topič kotlů provádí obsluhu výměníkových nebo redukčních stanic a všech druhů kotlů (s výjimkou nízkotlakých) na tuhá, kapalná a plynná paliva.

Činnosti

  • Kontrola nastavených hodnot na regulačních přístrojích.
  • Kontrola vodoznaků, tlakoměrů, teploměrů, uzávěrů a pojistných ventilů.
  • Obsluha topeniště kotle a kontroluje řádný odvod spalin.
  • Odkalování kotle.
  • Odstavení kotle z provozu při zjištění nepřípustných provozních okolností.
  • Odstavení kotle z provozu.
  • provádění běžné údržby, čištění a mazání topných médií.
  • Předepsané kontroly před uzavřením tlakového celku kotle, před zatopením kotle, při zatápění, při připojování kotle na odběrné potrubí a při pravidelném provozu kotle.
  • Úklid provozních prostorů a vedení provozních záznamů.
  • Zajišťování splnění normových hodnot pro bezpečnostní výstroj kotle při provozu za mimořádných podmínek.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání