Přeskočit navigaci

Pěstební mechanizátor

Charakteristika

Pěstební mechanizátor zabezpečuje samostatně nebo za pomoci dalších pracovníků jednotlivé pracovní operace v lesním školkařství, při pěstební činnosti a při údržbě lesních cest prostřednictvím mechanizačních prostředků.

Činnosti

 • Mechanická a chemická ochrana lesních kultur. Prořezávky, prostřihávky, výseky plevelných a nežádoucích dřevin, jednomužnou motorovou pilou nebo křovinořezem.
 • Mechanizovaná příprava půdy pro přirozenou obnovu, především pomocí půdních fréz nesených traktorem.
 • Mechanizované odkorňování dříví.
 • Mechanizované práce při údržbě lesních cest a svážnic.
 • Organizace některých prací v lesních školkách pomocí mechanizačních prostředků a strojů, údržba a oprava těchto strojů.
 • Ostatní práce s jednomužnou motorovou pilou při pěstební činnosti.
 • Prohrnování a posyp lesních cest traktorem.
 • Příprava půdy a úprava jejich vlastností.
 • Rozvoz materiálu pro pěstební práce traktorem, jeho nakládka a vykládka.
 • Shrnování klestu shrnovači nesenými traktorem nebo speciálním pracovním strojem.
 • Síje, školkování, hnojení, pletí, podřezávání, vyzvedávání sadebního materiálu.
 • Výroba obalovaného sadebního materiálu.
 • Zalesňování sazenic zalesňovacími stroji.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání