Přeskočit navigaci

Střihač ovcí

Charakteristika

Střihač ovcí provádí stříhání ovcí za účelem získání kvalitního ovčího rouna.

Činnosti

 • Broušení spodních a horních střihačských nožů.
 • Pravidelné dezinfekce po ukončení denního pracovního cyklu.
 • Pravidelné ošetřování a ukládání střihačských nožů.
 • Příprava a broušení mechanických ručních nůžek na stříž ovcí.
 • Příprava a broušení střihačských nožů.
 • Příprava střihačské technologie.
 • Příprava střihačského pracoviště, včetně pracovní podložky, nebo střihačské lavice.
 • Seřízení a kontrola funkčnosti střihačské hlavice a náhonu.
 • Stanovení harmonogramu pracovních postupů.
 • Strojní lisování vlny.
 • Stříhání paznehtů ovcí, včetně ošetření desinfekčními přípravky.
 • Třídění, čištění ovčí vlny.
 • Upnutí a seřízení střihačského strojku.
 • Určení výšky spodních střihačských nožů s ohledem na vlastnosti vlny stříhaných ovcí.
 • Určování jemnosti a kvality ovčí vlny.
 • Výkon stříže ovcí s určením pracovních cyklů pro výměnu nožů.
 • Žokování ovčí vlny podle jemnosti a kvality.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
6121 - Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) 21 006 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání