Přeskočit navigaci

Střihač ovcí

Charakteristika

Střihač ovcí provádí stříhání ovcí za účelem získání kvalitního ovčího rouna.

Činnosti

 • Broušení spodních a horních střihačských nožů.
 • Pravidelné dezinfekce po ukončení denního pracovního cyklu.
 • Pravidelné ošetřování a ukládání střihačských nožů.
 • Příprava a broušení mechanických ručních nůžek na stříž ovcí.
 • Příprava a broušení střihačských nožů.
 • Příprava střihačské technologie.
 • Příprava střihačského pracoviště, včetně pracovní podložky, nebo střihačské lavice.
 • Seřízení a kontrola funkčnosti střihačské hlavice a náhonu.
 • Stanovení harmonogramu pracovních postupů.
 • Strojní lisování vlny.
 • Stříhání paznehtů ovcí, včetně ošetření desinfekčními přípravky.
 • Třídění, čištění ovčí vlny.
 • Upnutí a seřízení střihačského strojku.
 • Určení výšky spodních střihačských nožů s ohledem na vlastnosti vlny stříhaných ovcí.
 • Určování jemnosti a kvality ovčí vlny.
 • Výkon stříže ovcí s určením pracovních cyklů pro výměnu nožů.
 • Žokování ovčí vlny podle jemnosti a kvality.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
6121 - Chovatelé hospodářských zvířat (kromě drůbeže) 21 006 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání