Přeskočit navigaci

Diagnostik vodárenských sítí

Charakteristika

Diagnostik vodárenských sítí provádí inspekci a diagnostiku kanalizační sítě a vodovodního potrubí.

Činnosti

  • Obsluha zařízení pro inspekci kanalizačních sítí a diagnostiku vodovodních sítí. Vyplňování a evidování záznamů o provozu strojů a zařízení sloužících k inspekci kanalizační sítě a diagnostiku vodovodních sítí.
  • Orientace v technických podkladech pro obsluhu speciálního zařízení pro inspekci a diagnostiku vodovodních a kanalizačních sítí.
  • Práce s ovládacím softwarem zařízení na inspekce kanalizačních sítí a diagnostiku vodovodních sítí.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání