Přeskočit navigaci

Pracovník turistického informačního centra

Charakteristika

Pracovník turistického informačního centra poskytuje informační servis a poradenství návštěvníkům regionu a místním občanům v oblasti cestovního ruchu.

Činnosti

 • Aktualizace databáze ubytovacích kapacit, stravovacích zařízení a turistických cílů.
 • Aktualizace databáze úřadů, organizací, institucí, firem a obchodů.
 • Analyzování rozvoje a potenciálu cestovního ruchu.
 • Maloobchodní prodej zboží a služeb
 • Poskytování informací veřejnosti verbálně a písemně přímo v turistickém informačním centru i prostřednictvím komunikačních prostředků (telefon, e-mail, fax) v českém a cizím jazyce.
 • Poskytování průvodcovských služeb v českém a cizím jazyce.
 • Posuzování a vyhodnocování projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti.
 • Spolupráce na přípravě a realizaci veletrhů a výstav cestovního ruchu.
 • Spolupráce při tvorbě a zpracovávání projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti.
 • Správa a aktualizace informací o turistickém ruchu v prostředí internetu.
 • Tvorba tiskových zpráv a prezentací věnovaných turistice a cestovnímu ruchu.
 • Zajišťování propagačních materiálů z oblasti cestovního ruchu.
 • Zpracovávání podkladů pro porady a jednání vedení turistického informačního centra.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
4225 - Pracovníci v informačních kancelářích 19 593 21 958
42250 - Pracovníci v informačních kancelářích 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.