Přeskočit navigaci

Strojník sklářských zařízení

Charakteristika

Strojník sklářských zařízení provádí obsluhu, seřizování, údržbu a řízení chodu výrobních linek, včetně počítačově řízených. Kontroluje kvalitu výroby a seřízení linky, provádí odběr vzorků a kontrolu výrobků a odstraňuje závady, kontroluje stav forem.

Činnosti

  • Kontrola a výměna forem a formových dílů dle potřeby výroby.
  • Kontrola kvality výrobků přímo na výrobcích, evidence množství a druhů vad, jejich odstraňování.
  • Kontrola seřízení mechanismů a všech podsestav na zařízeních.
  • Kontrola teploty a dávkování skloviny.
  • Mazání forem a strojního zařízení.
  • Nastavení a dodržování technologického nastavení, teploty a tvarovacích prvků.
  • Seřizování a obsluha foukací linky na výrobu skla včetně provádění běžné údržby.
  • Seřizování a obsluha linek výroby tyčí a trubic včetně provádění běžné údržby.
  • Seřizování a obsluha lisofoukací linky na výrobu skla včetně provádění běžné údržby.
  • Seřizování a obsluha lisovací linky na výrobu skla včetně provádění běžné údržby.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.