Přeskočit navigaci

Topič nízkotlakých teplovodních kotlů

Charakteristika

Topič nízkotlakých teplovodních kotlů provádí obsluhu výměníkových nebo redukčních stanic a všech druhů nízkotlakých teplovodních kotlů bez rozlišování druhu paliva.

Činnosti

 • Běžná údržba.
 • Kontrola funkce zabezpečovacích zařízení (dokládání jejich provádění).
 • Kontrola provozních parametrů, zabezpečení jejich korekce.
 • Kontrola stavu ovzduší v kotelně.
 • Obsluha a odstavení kotle, teplovodní soustavy nebo výměníkové stanice.
 • Odstraňování zbytků po spalování.
 • Řádné větrání kotelny.
 • Úklid provozních prostorů.
 • Vedení provozní evidence.
 • Zajišťování nebo kontrola přísunu paliva.
 • Zatápění.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8182 - Obsluha parních turbín, kotlů a příbuzných zařízení 24 291 20 581
81822 - Obsluha kotlů na vytápění, ohřívačů a výměníků (kromě obsluhy kotlů lodí a lokomotiv) 23 319 20 171
81829 - Obsluha ostatních kotlů a příbuzných zařízení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.