Přeskočit navigaci

Topič nízkotlakých kotlů

Charakteristika

Topič nízkotlakých kotlů obsluhuje všechny druhy nízkotlakých kotlů na tuhá, kapalná nebo plynná paliva.

Činnosti

 • Běžná údržba.
 • Čištění a mazání mechanismů.
 • Kontrola funkce zabezpečovacích zařízení (dokládání jejich provádění).
 • Kontrola hodnot na regulačních přístrojích.
 • Kontrola provozních parametrů, zabezpečení jejich korekce.
 • Kontrola stavu ovzduší v kotelně.
 • Odstraňování zbytků po spalování.
 • Provozování a odstavení kotle.
 • Řádné větrání kotelny.
 • Úklid provozních prostorů.
 • Vedení provozní evidence.
 • Zajišťování přísunu paliva, jeho kontrola.
 • Zatápění.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání