Přeskočit navigaci

Úklidový pracovník - speciální práce

Charakteristika

Úklidový pracovník - speciální práce provádí hloubkové čištění a uzavírání podlahových ploch, čistí a impregnuje různé materiály - kůži, koberce a čalounění i kovové materiály.

Činnosti

  • Čištění a uzavření materiálů tvrdých podlah, kobercových a textilních ploch, kůže, kovů a skleněných ploch včetně znalosti i správné volba vhodných chemických přípravků a technologických postupů podle harmonogramů prací.
  • Dodržování harmonogramů a organizace práce na pracovišti, provádění sebekontroly a prokázání znalostí podle bezpečnostních listů.
  • Identifikace základních materiálů podlah, nábytku, zařízení a volba vhodných technologických postupů dle harmonogramů prací.
  • Organizace práce na pracovišti.
  • Profesionální úklid strojním způsobem.
  • Ředění, skladování a nakládání s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami.
  • Výběr, příprava a sestavení pomůcek a strojů, padů a pomůcek včetně znalosti údržby a čištění, včetně pomůcek BOZP.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
51511 - Provozní pracovníci školních jídelen a menz 00 20 681
51512 - Provozní pracovníci v ubytování, stravování a pohostinství (kromě školních jídelen a menz) 16 002 22 618
51513 - Provozní pracovníci sportovních zařízení 00 20 438
51519 - Provozní pracovníci v ostatních zařízeních 20 907 00
91110 - Uklízeči a pomocníci v domácnostech (kromě hospodyní) 00 00
9112 - Uklízeči a pomocníci v hotelích, administrativních, průmyslových a jiných objektech 11 931 12 739
91121 - Uklízeči a pomocníci v administrativních objektech 12 643 13 399
91122 - Uklízeči a pomocníci ve zdravotnických a sociálních zařízeních 11 738 14 130
91123 - Uklízeči a pomocníci v ubytovacích a vzdělávacích zařízeních 12 158 12 317

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.