Přeskočit navigaci

Specialista marketingu

Charakteristika

Specialista marketingu zajišťuje marketingové aktivity vycházející ze strategického plánu organizace, jejichž cílem je zviditelnění a propagace společnosti, produktů nebo konkrétní značky. Komplexně zajišťuje aktivity spojené s průzkumem trhu, spolupracuje s reklamními agenturami a obchodním oddělením společnosti.

Činnosti

 • Analýza prodeje a trhů a monitoring trhu.
 • Analýza vnějších a vnitřních činitelů (SWOT analýza).
 • Komunikace s marketingovými odděleními obchodních partnerů.
 • Komunikace s médii, distribuce tiskových zpráv, public relations.
 • Podpora prodejců - obchodních zástupců.
 • Příprava a realizace aktivit pro zvýšení prodeje.
 • Realizace marketingových aktivit.
 • Spolupráce na tvorbě marketingového a obchodního plánu.
 • Vyhledávání příležitostí na trhu.
 • Vyhodnocování efektivity marketingových činností.
 • Vytváření optimální marketingové strategie.
 • Získávání informací o potenciálu trhu, konkurenci, požadavcích zákazníků a produktech.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2431 - Specialisté v oblasti reklamy a marketingu, průzkumu trhu 37 241 34 112
24311 - Specialisté v oblasti marketingu 41 673 36 963
3339 - Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení 25 161 24 095
33391 - Pracovníci v oblasti propagace a reklamy 22 127 23 708

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání