Přeskočit navigaci

Aranžér

Charakteristika

Aranžér zajišťuje reklamní a aranžérské činnosti pro prezentaci zboží a služeb.

Činnosti

 • Aranžování, dekorování a výzdoba ucelených prostorů expozic a výstav.
 • Kreslení a psaní písma.
 • Ošetřování a udržování technických pomůcek pro aranžování.
 • Samostatná realizace výtvarně náročného aranžování a dekorace.
 • Samostatné navrhování a vykonávání aranžérských prací.
 • Technické zpracování materiálů při aranžování, např. textil, papír, kovy, plasty.
 • Úprava prodejny a instalace prodejních výstav resp. realizace speciálního vystavení výrobků.
 • Úprava zboží a aranžování výkladních skříní.
 • Výroba, sestavení a instalace propagačních prostředků plošných i plastických.
 • Vytváření a tisk reklamních a propagačních materiálů určených pro prodejní plochu za použití specializovaných počítačových programů a tiskáren.
 • Zhotovování prostorových poutačů, nápisů a psaní transparentů ozdobným písmem.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3432 - Aranžéři a příbuzní pracovníci 16 340 21 065

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání