Přeskočit navigaci

Odborný pracovník marketingu

Charakteristika

Odborný pracovník marketingu pracuje s informacemi o potřebách a potenciálu trhu, konkurenci a požadavcích zákazníků. Připravuje a realizuje marketingové strategie, marketingové aktivity a komunikační strategii společnosti.

Činnosti

 • Analýza a segmentace trhu.
 • Navrhování marketingových opatření pro vymezené úseky činnosti organizace.
 • Provádění marketingových analýz a hodnocení pro tvorbu marketingových strategií.
 • Příprava, organizace, sběr a vyhodnocování informací marketingového výzkumu.
 • Stanovení postupů marketingového výzkumu.
 • Tvorba a realizace marketingové a komunikační strategie firmy.
 • Vedení lidí a pracovních týmů.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Vymezování okruhů perspektivních výrobních a obchodních aktivit na základě výzkumu trhu.
 • Vyřizování reklamací včetně prošetřování jejich oprávněnosti.
 • Zajišťování, organizace a sledování reklamních akcí a vyhodnocování ekonomických přínosů.
 • Zpracovávání koncepčních návrhů propagačních akcí.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání