Přeskočit navigaci

Vedoucí velkoobchodní provozovny

Charakteristika

Vedoucí velkoobchodní provozovny vykonává a zodpovídá za veškeré činnosti probíhající ve velkoobchodní provozovně, řídí zaměstnance, komunikuje s dodavateli a zákazníky a zajišťuje související administrativní činnosti.

Činnosti

  • Inventarizace a pomoc při identifikaci evidence zboží na skladě.
  • Koordinace expedice zboží.
  • Manipulace se zbožím a odpady pomocí skladové a manipulační techniky.
  • Organizace práce ve velkoobchodní provozovně a vedení podřízených pracovníků.
  • Poskytování kvalifikované poradenské činnosti.
  • Práce s ICT objednávkovým systémem firmy.
  • Přejímka, výdejka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.
  • Vedení provozní dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5222 - Vedoucí pracovních týmů v prodejnách 22 568 00
52220 - Vedoucí pracovních týmů v prodejnách 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.