Přeskočit navigaci

Vedoucí obchodní provozovny

Charakteristika

Vedoucí obchodní provozovny zajišťuje a řídí provoz obchodní jednotky.

Činnosti

  • Inventarizace a pomoc při identifikaci a plánování požadavků.
  • Provádění kontroly hospodaření, vedených evidencí, dodržování směrnic a HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů).
  • Řízení provozu obchodní jednotky a lidských zdrojů.
  • Spolupráce s nadřízenými kontrolními orgány.
  • Vedení dokumentace související s provozem obchodní jednotky.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání