Přeskočit navigaci

Vedoucí provozu lanových drah

Charakteristika

Vedoucí provozu lanových drah organizuje provoz lanové dráhy v souladu s platnými předpisy a je zodpovědný za provozní bezpečnost.

Činnosti

 • Dohled nad dodržováním provozních předpisů a místně provozních bezpečnostních předpisů.
 • Kontrola a měření dopravního lana.
 • Odpovědnost za odbornou a zdravotní způsobilost pracovníků lanové dráhy.
 • Odpovědnost za řádný technický stav zařízení lanové dráhy.
 • Organizace nácviku záchranné akce.
 • Organizace plynulého a bezpečného provozu lanové dráhy.
 • Organizace záchranné akce.
 • Posuzování pracovních postupů.
 • Rozhodování o způsobu odstranění závady na zařízení lanové dráhy.
 • Sestavování rozpisu služeb pracovníků lanové dráhy, vedení docházky.
 • Spolupráce při vyšetřování nehod a mimořádných událostí.
 • Vedení předepsané technické a provozní dokumentace.
 • Zpracování plánu údržby a oprav a jejich zajištění včetně předepsaných revizí a zkoušek.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5151 - Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení 16 464 20 889
51513 - Provozní pracovníci sportovních zařízení 00 20 438

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání