Přeskočit navigaci

Obsluha lyžařského vleku

Charakteristika

Obsluha lyžařského vleku provádí přípravné, obslužné a jednoduché kontrolní práce při provozu lyžařského vleku.

Činnosti

 • Dohled nad vypouštěním unášečů v horní stanici lyžařského vleku.
 • Hlášení poruch a přerušení provozu lyžařského vleku, hlášení úrazů souvisejících s provozem lyžařského vleku.
 • Kontrola dodržování přepravního řádu přepravovanými osobami při nástupu a výstupu.
 • Kontrola platnosti jízdenek.
 • Kontrola technického stavu lyžařského vleku.
 • Obsluha jednoduchých radiostanic.
 • Obsluha lyžařského vleku.
 • Organizace přepravy včetně organizace pohybu osob na nástupišti a pomoci při nástupu na lyžařský vlek.
 • Pomoc při organizování první pomoci při zranění pracovníků nebo klientů.
 • Údržba nástupních a výstupních prostor.
 • Vedení záznamů o provozu lyžařského vleku.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8343 - Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení 22 019 22 394
83433 - Obsluha těžebních klecí, lanovek a podobných zařízení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání