Přeskočit navigaci

Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy

Charakteristika

Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy splétá a opravuje ocelová lana lanových drah a lyžařských vleků.

Činnosti

  • Opravy spletených nekonečných a konečných lan.
  • Přípravné práce pro záplet ocelového lana (rozvinutí lana, kotvení v trati).
  • Rozebrání zápletu.
  • Řízení prací při splétání ocelových lan.
  • Vyhotovení technické zprávy o zápletu (opravě) ocelového šestipramenného lana.
  • Zhotovení zápletu nového ocelového lana.
  • Zkrácení lana.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
72150 - Montéři lan a zdvihacích zařízení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.