Přeskočit navigaci

Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

Charakteristika

Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích zhotovuje tiskovou formu a produkuje tištěné materiály na všech formátech akcidenčních kotoučových strojů využívajících proces ofsetové tiskové techniky.

Činnosti

 • Čištění, ošetřování a údržba technického vybavení, jednoduché opravy.
 • Kontrola kvality tisku během tiskového procesu.
 • Předání kompletního a kvalitně vytištěného nákladu.
 • Převzetí a aplikace řídících datových souborů pro seřizování funkčních celků akcidenčního kotoučového stroje.
 • Příprava tisku a seřízení akcidenčního kotoučového stroje k bezchybné produkci.
 • Příprava základních materiálů včetně tiskové barvy.
 • Výroba tištěných materiálů.
 • Zhotovení a kontrola tiskových forem.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7322 - Tiskaři 24 720 22 625
73220 - Tiskaři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.