Přeskočit navigaci

Odborný obchodní referent

Charakteristika

Odborný obchodní referent komplexně zajišťuje dílčí obchodní činnosti firmy především v rámci tuzemského trhu.

Činnosti

  • Akvizice zákazníků v tuzemsku.
  • Komunikace s obchodními partner společnosti.
  • Prezentace produktů ve spolupráci s marketingovým oddělením.
  • Přijímání a zajištění poptávek.
  • Realizace obchodních vztahů.
  • Tvorba obchodních nabídek.
  • Tvorba podkladů pro přípravu obchodních smluv.
  • Zajišťování obchodní agendy společnosti v rámci tuzemského trhu.
  • Zajišťování realizace zakázek včetně jejich evidence.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3339 - Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení 25 161 24 095
33392 - Obchodní referenti 25 842 25 158

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání