Přeskočit navigaci

Specialista zahraničního obchodu

Charakteristika

Specialista zahraničního obchodu zpracovává obchodní případy v oblasti zahraničního obchodu.

Činnosti

  • Akvizice produktů podniku v zahraničí.
  • Komunikace se zahraničními obchodními partnery.
  • Prezentace produktů ve spolupráci s marketingovým oddělením.
  • Provádění průzkumů a analýz trhu.
  • Přijímání a zajištění poptávek.
  • Příprava obchodních smluv.
  • Realizace obchodních vztahů.
  • Účast a prezentace společnosti na výstavách a veletrzích.
  • Zajišťování zahraničně obchodní agendy.
  • Zpracování obchodních případů, nabídek – export, import.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3339 - Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení 25 161 24 095

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.