Přeskočit navigaci

Strojmistr II. třídy

Charakteristika

Strojmistr II. třídy obsluhuje plovoucí stroj při práci na vodních cestách ČR, kromě cest dopravně významných využívaných.

Činnosti

  • Kontrola mazání, chlazení signalizačního systému, manometrů a dalších systémů.
  • Obsluha a údržba strojního a palubního zařízení plavidla.
  • Řízení obsluhy zdvihacích, těžebních zařízení a stavebních strojů umístěných na plavidlech a pracujících na vodní cestě.
  • Zajištění řádného technického stavu, řádné údržby a předepsaného vybavení obsluhovaného zařízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání