Přeskočit navigaci

Manažer zahraničního obchodu

Charakteristika

Manažer zahraničního obchodu vytváří a realizuje obchodní strategii firmy v oblasti zahraničního obchodu.

Činnosti

  • Cenotvorba.
  • Koordinace činností s ostatními útvary společnosti
  • Koordinace obchodních vztahů
  • Provádění průzkumů a analýz trhu.
  • Řízení efektivního hospodaření a výkonnosti svěřeného útvaru.
  • Řízení rozvoje obchodní sítě.
  • Sestavování marketingových plánů.
  • Určení strategií firmy v oblasti zahraničního obchodu.
  • Uzavírání obchodních smluv.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2434 - Specialisté v oblasti prodeje a nákupu informačních a komunikačních technologií 43 454 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání