Přeskočit navigaci

Strojmistr lodní dopravy

Charakteristika

Strojmistr obsluhuje plovoucí stroj při práci na všech vodních cestách ČR nebo s výjimkou využívaných dopravně významných vodních cest.

Činnosti

  • Kontrola mazání, chlazení signalizačního systému, manometrů a dalších systémů.
  • Obsluha a údržba strojního a palubního zařízení plavidla.
  • Řízení obsluhy zdvihacích, těžebních zařízení a stavebních strojů, umístěných na plavidlech a pracujících na vodních cestách ČR nebo s vyjímkou využívaných dopravně významných vodních cest..
  • Zajištění řádného technického stavu, řádné údržby a předepsaného vybavení obsluhovaného zařízení.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání