Přeskočit navigaci

Referent internetového obchodu

Charakteristika

Referent internetového obchodu zajišťuje běžný provoz internetového obchodu, tedy nákup, prodej včetně základní obsluhy internetového prodejního systému.

Činnosti

  • Elektronická komunikace se zákazníkem.
  • Inventarizace zboží a pomoc při slaďování toku zboží s poptávkou zákazníků.
  • Kontrola plateb za zboží.
  • Nákup a prodej zboží a služeb přes internet.
  • Poskytování poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi.
  • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.
  • Přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování.
  • Příprava a úprava zboží k prodeji.
  • Vedení elektronických evidencí.
  • Vyřizování dotazů, stížností a reklamací.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
52499 - Pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání