Přeskočit navigaci

Kamnář montér topidel s teplovodními systémy

Charakteristika

Kamnář montér topidel s teplovodními systémy provádí stavbu, přestavbu a opravy individuálně stavěných topidel s teplovodními systémy, předává stavbu objednateli. Zajišťuje součinnost s topenářskou firmou.

Činnosti

 • Instalace přenosných topidel
 • Materiálové zajištění stavby topidel s teplovodními systémy.
 • Montáž stavebnicových topidel.
 • Opravy a rekonstrukce topidel s teplovodními systémy.
 • Ošetřování a údržba nářadí a strojů.
 • Posouzení stavební připravenosti a bezpečnostních rizik vč. požárních.
 • Provádění drobných zámečnických prací, stavebních prací, nových sopouchů, drobných úprav komínů.
 • Provádění napojením na sopouch komína.
 • Rozměření díla a zajištění stavební připravenosti.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Stavba topidel s teplovodními systémy dle technické dokumentace.
 • Zajištění napojení na otopnou soustavu RD.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7112 - Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb 17 856 19 458
71122 - Kamnáři, zedníci ohnivzdorného zdiva 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.