Přeskočit navigaci

Převozník II. třídy

Charakteristika

Převozník II. třídy je oprávněn vést převozní loď bez vlastního strojního pohonu na všech vodních cestách ČR.

Činnosti

  • Mytí, čištění, údržba a konzervace celého plavidla.
  • Obsluha palubních mechanismů.
  • Palubní práce vztahující se k přepravě osob, nakládání a vykládání dopravních prostředků, zavazadel, obsluha přepravovaných osob.
  • Příprava kotev a jejich úklid, zaplétání ocelových a konopných lan.
  • Samostatná obsluha a řízení plavidla – přívozu.
  • Údržba palubních strojů a zařízení, zhotovování palubního nářadí a pomůcek.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Chladová alergie.
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání