Přeskočit navigaci

Obchodní zástupce

Charakteristika

Obchodní zástupce zajišťuje obchodní činnosti firmy. Komplexně zajišťuje odborné práce v nákupu a odbytu výrobků, zboží nebo služeb podle potřeb firmy, obchodních závazků nebo požadavků odběratelů.

Činnosti

 • Analýza a segmentace trhu.
 • Nakupování a prodej zboží.
 • Podpora prodeje.
 • Poskytování informací o charakteristikách a funkcích zboží a služeb zákazníkům.
 • Poskytování informační zpětné vazby výrobcům.
 • Prezentace zboží zákazníkům.
 • Provádění marketingového průzkumu.
 • Sestavení kalkulace ceny výrobků a služeb, znalost principů tvorby cen.
 • Styk se zákazníky a péče o zákazníka.
 • Vedení evidence a obchodní dokumentace.
 • Vedení lidí a pracovních týmů.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3322 - Obchodní zástupci 26 773 22 885
33220 - Obchodní zástupci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání