Přeskočit navigaci

Revizní technik spalinových cest

Charakteristika

Revizní technik spalinových cest samostatně provádí revize, kontroly a čištění spalinových cest v souladu s platnou legislativou.

Činnosti

  • Čtení stavebnou výkresů, výkresů komínů, kouřovodů a ventilačních průduchů a technické dokumentace.
  • Dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a ve výškách a požární ochrany.
  • Kontrola a čištění spalinových cest.
  • Návrhy spalinových cest.
  • Posouzení kvality spalování paliv.
  • Posouzení návrhů spalinových cest.
  • Posouzení provedení spalinových cest.
  • Provedení výpočtů spalinových cest.
  • Revize spalinových cest dle platné legislativy o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71332 - Kominíci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.