Přeskočit navigaci

Kominík - revizní technik spalinových cest

Charakteristika

Kominík - revizní technik spalinových cest provádí revize spalinových cest a vydává Revizní zprávu.

Činnosti

  • Posuzování návrhů na stavbu a rekonstrukci komínů a kouřovodů.
  • Revize a kontroly a všech druhů spalinových cest
  • Tahové, tlakové a kouřové zkoušky komínů a zkoušky těsnosti.
  • Výpočet rozměrů komínů a kouřovodů, výpočet komínového tahu.
  • Zjišťování závad spalinových cest, určování způsobu jejich odstranění.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
71332 - Kominíci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.