Přeskočit navigaci

Převozník

Charakteristika

Převozník je oprávněn vést převozní loď s vlastním strojním pohonem nebo bez vlastního strojního pohonu na všech vodních cestách ČR, případně kromě cest dopravně významných využívaných.

Činnosti

  • Mytí, čištění, údržba a konzervace celého plavidla.
  • Obsluha palubních mechanismů.
  • Palubní práce vztahující se k přepravě osob, nakládání a vykládání dopravních prostředků, zavazadel, obsluha přepravovaných osob.
  • Příprava kotev a jejich úklid, zaplétání ocelových a konopných lan.
  • Samostatná obsluha a řízení plavidla – přívozu, obsluha strojního pohonu (pokud je instalován).
  • Údržba palubních strojů a zařízení, zhotovování palubního nářadí a pomůcek, popř. účast na opravách strojního zařízení plavidla.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání