Přeskočit navigaci

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství

Charakteristika

Technik kontrolor jakosti ve strojírenství kontroluje kvalitu materiálů a výrobku, ověřuje funkčnost jednotlivých dílů, kompletních výrobků a zařízení.

Činnosti

  • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
  • Ověřování funkčnosti výrobků a zařízení.
  • Označování výrobků třídou jakosti.
  • Vystavování kontrolních protokolů.
  • Zjišťování kvality materiálů a výrobků vizuální kontrolou, měřením, funkčními a tlakovými zkouškami

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3115 - Strojírenští technici 30 032 27 506

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.