Přeskočit navigaci

Technik řízení jakosti ve strojírenství

Charakteristika

Technik řízení jakosti ve strojírenství zajišťuje a organizuje procesy systému řízení kvality ve strojírenství, podílí se na tvorbě a kontrole úplnosti a udržování aktuálnosti dokumentace kvality v projektech. identifikuje kvalitativní rizika projektů, iniciuje zlepšovací procesy.

Činnosti

 • Navrhování způsobů dosahování předpokládané úrovně jakosti, zpracování prognóz a programů zvyšování jakosti.
 • Provádění revizí a zkoušek technické způsobilosti technických zařízení podle stanovených technických předpisů, norem a bezpečnostních předpisů.
 • Sledování a vyhodnocování ekonomických ztrát a nekvality.
 • Stanovování způsobů hodnocení a třídění jakosti, přejímacích podmínek, postupů a výstupů.
 • Vyhodnocování jakosti a kvality výrobků, výkonů, služeb a jiných výstupů.
 • Vystavování revizních zpráv a protokolů a vedení předepsané dokumentace.
 • Zajišťování aktualizace evidence norem a vyřazování neplatných norem.
 • Zajišťování požadované kvalitativní úrovně vstupů, procesů a výstupů a organizace komplexního systému řízení jakosti.
 • Zajišťování uplatňování norem příslušnými uživateli včetně kontroly a dozoru.
 • Zjišťování příčin snížené kvality a navrhování opatření k nápravě.
 • Zpracovávání a zajišťování tvorby technických norem a normativů a jejich uspořádání do sborníků.
 • Zpracovávání technickoekonomických rozborů a studií jakosti.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3115 - Strojírenští technici 30 032 27 506

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.