Přeskočit navigaci

Specialista internetového obchodu

Charakteristika

Specialista internetového obchodu zajišťuje komplexní činnosti související s provozem internetového obchodu v konkrétní sortimentní řadě.

Činnosti

 • Analýza návštěvnosti webových stránek.
 • Inventarizace zboží a zajištění sladění toku zboží s poptávkou zákazníků.
 • Nákup a prodej zboží a služeb přes internet.
 • Obchodní korespondence a komunikace se zákazníky a dodavateli především elektronickou formou.
 • Poskytování kvalifikované poradenské činnosti a komplexnějších informací zákazníkovi.
 • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.
 • Sběr údajů, jejich analýza a spoluvytváření výhledu budoucího vývoje trhu v daném odvětví (sortimentní řadě).
 • Spolupráce při propagaci na internetu a v sociálních sítích.
 • Spoluvytváření a správa (aktualizace) webových stránek internetového obchodu.
 • Vedení a kontrola elektronických evidencí zákazníků.
 • Vyřizování složitějších dotazů, stížností a reklamací.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3339 - Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení 25 161 24 095
52499 - Pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.