Přeskočit navigaci

Úpravář usní

Charakteristika

Úpravář usní zpracovává a upravuje usně všeho druhu pro obuvnické, galanterní, technické a jiné účely.

Činnosti

 • Apretování, barvení, lakování a další obdobné úpravy usní.
 • Hodnocení, měření a vážení dokončených usní.
 • Konečná úprava, podvalování, kadeření.
 • Příprava výrobků pro expedici.
 • Seřizování, údržba a drobné opravy koželužských strojů a zařízení.
 • Třídění a skladování usní.
 • Úprava a zpracování usní po činění.
 • Vlasová úprava usní.
 • Zapravování drobných vad.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání