Přeskočit navigaci

Kožařský technik kontrolor kvality

Charakteristika

Kožařský technik kontrolor kvality provádí vstupní kontrolu surovin, komponentů, polotovarů a materiálů, výstupní kontrolu hotových výrobků, vykonává zkoušky kvality, řeší reklamace.

Činnosti

 • Kontrola hotových výrobků.
 • Navrhování a uplatňování kontrolních metod.
 • Posuzování a rozlišování vad na výrobcích.
 • Práce s normami kvality.
 • Práce s technickou dokumentací.
 • Provádění mezioperačních kontrol.
 • Provádění vstupní kontroly surovin, materiálů, polotovarů a komponentů.
 • Provádění zkoušek kvality.
 • Řešení reklamací.
 • Vedení technické dokumentace.
 • Vypracování a vedení písemné dokumentace o kontrolách, vadách a způsobu řešení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech 29 533 26 233

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.