Přeskočit navigaci

Mechanizátor pro soustřeďování dříví

Charakteristika

Mechanizátor pro soustřeďování dříví obsluhuje speciální lesnické traktory a vyvážecí soupravy určené k manipulaci se dřívím.

Činnosti

 • Doprava materiálů na určená místa v lesních porostech (stromky, pletivo, nátěry, postřiky….).
 • Nakládání a vykládání dříví hydraulickou rukou u vyvážecích souprav.
 • Obsluha univerzálních a speciálních lesnických traktorů včetně vyvážecích souprav.
 • Ovládání lanového navijáku při soustřeďování dříví.
 • Povýrobní úprava pracoviště vyrovnáním kolejí vzniklých pojezdem traktorů nebo vyvážecích souprav.
 • Příprava půdy a práce ve školkách pomocí adaptérů připevněných na traktor.
 • Sestavení nákladu – připevnění úvazků na dříví a připnutí k lanu.
 • Shrnování klestu shrnovačem klestu nebo rampovačem.
 • Stahování zavěšených stromů.
 • Vyhrnování sněhu na lesních odvozních cestách.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Chladová alergie.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8342 - Obsluha železničních, zemních a příbuzných strojů a zařízení 25 828 22 428

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.