Přeskočit navigaci

Školitel operátorů zákaznické linky

Charakteristika

Školitel operátorů zákaznické linky provádí výuku a praktický výcvik v odborných kurzech v příslušném oboru činnosti podle sortimentního zaměření obchodní společnosti a cílových zákazníků.

Činnosti

 • Ověřování způsobilosti účastníků kurzu pro poskytování kvalitních služeb zákazníků po telefonu.
 • Poskytovaní odborné supervize operátorům přímo na pracovišti.
 • Provádění praktického výcviku.
 • Přednášení učební látky zaměřené na specifika komunikace se zákazníky a řešení obtížných situací.
 • Předvádění ukázek v kurzech praktických dovedností.
 • Příprava náplně a zaměření kurzů a jejich jednotlivých lekcí pro pracovníky konkrétně zaměřené zákaznické linky.
 • Spolupráce s vedením vzdělávacího střediska, vnitropodnikovým útvarem vzdělávání.
 • Správa svěřených výukových a technických prostředků.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do výukových programů.
 • Vedení administrativy a pedagogické dokumentace spojené s výukou a výcvikem.
 • Zajišťování textových a jiných podpůrných učebních materiálů a pomůcek.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2320 - Učitelé odborných předmětů, praktického vyučování, odborného výcviku a lektoři dalšího vzdělávání 23 424 27 689
23204 - Lektoři dalšího vzdělávání 00 30 143

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.