Přeskočit navigaci

Specialista služeb zákazníkům

Charakteristika

Specialista služeb zákazníkům zajišťuje expertní podporu interním i externím zákazníkům obchodní společnosti, podílí se na řešení složitých problémů a zpracovává analýzy a metodické postupy směřující k poskytování kvalitních služeb zákazníkům obchodní společnosti.

Činnosti

 • Aktivní podíl na udržování a rozvíjení vztahů se strategickými klienty.
 • Analýza a řešení stížností zákazníků, které nebyly vyřešené standardními postupy.
 • Koordinace vyřizování stížností zákazníků, poskytování technických a cenových informací.
 • Ověřování způsobilosti účastníků kurzu pro poskytování kvalitního poradenství zákazníkům.
 • Poskytování konzultací zákazníkům v případě složitých problémů.
 • Poskytovaní odborné supervize operátorům přímo na pracovišti.
 • Spolupráce s vedením vzdělávacího střediska, vnitropodnikovým útvarem vzdělávání.
 • Studium nových poznatků v oboru a jejich aplikace do praxe.
 • Tvorba analýz zákaznických požadavků.
 • Vedení a koordinace zaměstnanců, rozdělování úkolů a kontrola jejich plnění, motivování, hodnocení zaměstnanců.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování vzdělávání v oblasti komunikace se zákazníky.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.