Přeskočit navigaci

Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů

Charakteristika

Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů vypracovává technologické postupy pro mezioperační a finální tepelné zpracování kovů.

Činnosti

 • Kontrola dodržování technologických postupů.
 • Navrhování přípravků pro tepelné zpracování.
 • Poskytování podkladů pro tvorbu norem spotřeby času.
 • Přiřazení pecí a určení způsobu uložení pro jednotlivé typy výkovků (výlisků).
 • Řešení reklamace výrobků zaviněných nevhodným tepelným zpracováním.
 • Sledování a vyhodnocování výrobních nákladů.
 • Stanovení rozsahu zkoušení a místa odběru zkušebního materiálu.
 • Stanovení technologických postupů tepelného zpracování výkovků dle standardů.
 • Stanovení způsobu kontroly jakosti a kontrolních zkoušek.
 • Určení výrobně technických podmínek ve vazbě na požadavky technického rozvoje.
 • Vedení příslušné technické dokumentace.
 • Vyhodnocení výsledků zkoušek a řešení neshodných výrobků.
 • Zajišťování technické přípravy změn sortimentu a zavádění nových produktů.
 • Zavádění technických a ekonomických údajů do datové sítě.
 • Zpracování technických a ekonomických podkladů pro nabídkové řízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3115 - Strojírenští technici 30 032 27 506
31153 - Strojírenští technici technologové, normovači 31 890 00
31173 - Důlní a hutní technici technologové, normovači a pracovníci v příbuzných oborech 39 744 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.